Vekter

Vakt oppsett!

Informasjon


  UKE
  

 Vakter helger!


UKE


-----------------------------------


                   

  

 

     

Jeg tar det som en selvfølge at vekterene  vet når de har vakt! " De blir ikke varslet lengere"Trafikkvakter 

                         

 Ingen notater  


  


Dekningskart etter på det nye sambandet.


 Melding til ledelse