Våre tjenester

Butikk kontroll

Secvakt gjennomfører butikk kontroller som kassakontroll, personalkontroll, kundekontroll. kontrollene foregår både uniformert og sivilt. Kontrollene kommer uvarslet. 

Ordensvakter

Med godkjente vektere og ordensvakter bistår Secvakt men vakthold innen kontroll, ro og orden. Dette er en tjeneste man må bestille 14 dager før arr.

 

Alarmsentral

Vi er koblet opp mot Europas største vaktsentral Securitas Alarm. Her får vaktselskapet og vekteren all informasjon om hendelsen.  Operatørene ved operasjonssentral følger hele tiden med på flere tusen alarmer som registreres døgnet rundt.  


Securitas AS

Vi har partnere-avtale med Securitas as og har et brett og godt samarbeid. Alle våre alarmer systemer er koblet opp mot de.

Alarm

Vi har mange forskjellige alarmsystemer dette være alt fra boligalarm, næringsalarmer samt mange andre alarm systemer. Se også fane for alarm.

Vekterutrykning 

Secvakt har 24/t vaktberedskap for sine kunder. Vekteren rykker straks ut til stedet når alarmen er utløst. Alle kan be om bistand dersom man er medlem av selskapet.  


I 2015 overtok Secvakt håndhevingen av flere parkeringsplasser på Frøya. Deriblant på Sistranda sentrumsområdet hvor det var mange som ikke brydde seg noe særlig om hvordan man parkerte. I dag er folk mer overbevist hvordan man setter fra seg bila. 

Trafikkavikling

Secvakt har hatt ansvaret for parkeringen for Frøya kommune ved Dyrøy fergekai. Overkant av 340 biler ble parkert av oss. Stedet har tidligere har store problemer men fremkommelighet da folk tok seg til rette med å parkere. 


Får mye raskere hjelp

Kiwi-sjef Hege Fredagsvik setter pris på butikk vaktholdet. - Tidligere måtte vi ringe politiet ved butikktyveri. Og de kunne være på Hitra, eller Orkanger, så det kunne ta lang tid før vi fikk hjelp. Nå føler både jeg og de ansatte oss mye tryggere. Secvakt er enestående og er her på veldig kort tid. Flere av kundene har også sagt at de føler seg tryggere når det er uniformerte vektere i butikken, sier Fredagsvik. - Det har gått ned på tyveriene. Vi har kameraovervåkning

som vi daglig følger nøye med på. Med Secvakt i tillegg blir de veldig fort tatt. Det tror jeg gjør at det blir vanskeligere å prøve seg, mener butikksjefen. - Vi går både uniformert og sivilt vakthold på butikkene.Vi har blant annet også tatt folk som kjøper brennevin for mindreårige, og vi har bortvist folk som har vært beruset. Vi gir også tips til butikkene om hva de selv bør se etter, slik at de blir flinkere til å observere, sier Vågsvær

Låst inne bilnøkler

Vi har sommeren 2017 åpnet flere biler hvor bileier har på en eller annen måte låst inn sine nøkler. Vi har spesial utstyr for å åpne biler på en skånsom måte. Her åpnes en bil på Svellingen.  

Åstedssikring  

Å bistå med sikring av steder hvor man ikke ønsker at uvedkommende skal ta seg innpå, er også en oppgave hvor vi av ulike aktører har hatt som en tjeneste. 

Føler meg trygg med Secvakt

Nils Reidar Burøy hadde alarm tilknyttet vaktselskap da han flyttet fra Trondheim til Sistranda i 1995.
- Vi reiser bort i flere måneder i året, og huset står da tomt. Men Frøya er ikke like trygt som for femti år siden,og det var ikke noen som drev vaktselskap her ute. Da Secvakt startet med vektere her på stedet, bestemte jeg meg for å installere alarm med en gang. Det har jeg ikke angret ett sekund på. Nå kan vi bare slå på alarmen og reise bort.
Og jeg må si at Petter og hans vekter virkelig er på. Da føler jeg meg trygg, sier Burøy. Han anbefaler flere å gjøre det samme. - Det er til og med overfallsalarm med. Hvis det er en gubbe som skulle fly på meg ute i gangen er det bare å trykke på knappen, så går alarmen hos politiet. Det er en billig forsikring, mener Burøy. Tekst: Hitra-Frøya Lokalavisa

Patrulje tjeneste

Når vi er ute på patruljetjeneste sjekker vi anlegg og boliger for våre kunder. Dette er uvarslet tjeneste som føyer seg inn sammen med annet vakthold. Dette kan være en gang på uke. Etter uvær kan det være kjekt å tar en ekstra skjekk.  


Oppmerking av parkeringplasser

Veioppmerking av parkeringsplasser har vi jobbet med de siste 5 årene. Spessielt på Sistranda, Hamarvik, Dyrøy.


Opplevde innbrudd og mistet store verdier

Butikken Sylvis Beauty på Hitra Jeg ble både frustrert,sint, forbannet og lei meg. Det lokale politiet kom fort til og starter etterforskning.

Jeg hadde ikke alarm installert den gangen, men jeg tror ikke det tok mange dager før jeg tok kontakt med Secvakt.

Like etter er alarmen var installert og bygget ble merket med Securitas alarm hadde jeg igjen et innbruddsforsøk. Denne gangen på framsiden hvor noen hadde prøvd og borre opp sylinderen ved kunde inngangen.Sannsynlig hadde de oppdaget at det da var alarm i bygget og hadde gitt opp. Nå har Velværehuset sikret seg med alarm med vekterutrykning og bygget er også videoovervåket. Jeg har også vektere som kommer uvarslet og sjekker bygget og butikken. Jeg føler med nå trygg og har fattet de tiltak jeg kan gjøre forteller Sylvi Hvitsand i Velværehuset. Enda viktigere er at de kommer om ting skulle skjer. Dette gir meg en trygghet jeg ikke har hatt før sier hun..

Alle bør sikre sine verdier før det er for seint. Når innbruddet først har skjedd er for seint. Selv om det nå er en stund siden, sitter det nok i tankene forteller Sylvi Hvitsand på Hitra. Selv om dette er tøft, tør ikke å tenke på de som opplever innbrudd i heimen sin. Jeg er glad jeg har Secvakt og kan ikke får priset dere godt nok legger hun til.