Om Secvakt

Secvakt er godkjent av:

Secvakt er godkjent av: 

SECVAKT AS er et vakt - og vekterselskap for regionen Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag

Kommunene Hitra og Frøya har, som noen av få utkantkommuner langs kysten, sterk næringsvekst og befolkningsvekst. Regionens vekst skyldes i hovedsak lakseindustri med tilhørende ringvirkningsbedrifter. Kommunene har i dag ca. 9000 innbyggere, og i tillegg et stort innslag av turister hovedsaklig i sommerhalvåret, og over 1000 ferieeiendommer. Secvakt er et offentlig autorisert vekterselskap, og består i dag av 9 ansatte. Vi har beredskap for kunder, med utrykning 24 t i døgnet hele året. Vi har lang erfaring og kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap og har partneravtale med Securitas.

Secvakt har FG-godkjent montør for bolig og næringsalarmer.

For en tid tilbake ble nye regler for innbruddsalarmforetak gjeldende. Dette gjelder foretak som skal følge systemkravene i FG-200:2. De nye reglene krever at personell (både montører og ansvarlige) som arbeider med innbruddsalarm skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet.

Secvakt AS er av Forsikringsnemda et godkjent selskap for montering av både boligalarmer og næringsalarmer.

Både montør og ansvarlig (selger) er i henhold til nye FG-krav. (FG 200:2) skal ha avlagt eksamen og inneha kompetansebevis som FG-godkjent montør for å montere FG-godkjente alarmer i Norge.

Folk sikrer sine verdier

Pr. den 1. desember 2017 har vi vakthold for verdier over kr 942,7 millioner, og behovet for å sikre sine verdier øker i takt med at verdiskapningen øker. Innenfor privatboligmarkedet ser vi også en økt fokus på sikring av verdier, og flere ønsker vektertjenester fordi mange vil sikrer sine boliger, hytter, naust, fritidsbåter mm. Det private næringsliv og offentlig sektor har store ubeskyttet verdier pr. i dag. Disse verdiene kan stå på byggeplasser, i lagerlokaler, i havneområder og ellers rundt om på utsatte steder. Ansvaret for sikring og tiltak ligger hos eieren selv.