24-timers beredskap

politigodkjent vekterselskap

Kundetelefon :90 77 23 10 (10.00-17.00) Vakttelefon : 73 19 69 43 

Vakthold ved sperringer

Vakthold ved at vektere holder et avsperret område forbudt for uvedkommende. 

Mobilt vakthold

Ved mobilt vakthold kommer vaktselskapet på uvarslet tidspunkt og kontrollert stedet/bygget.  

Tilsyn ved marina 

Denne tjenesten holder vekteren oppsyn med båtmarinaen. Dette kan være sjekking av båter,fortøyning, naust etter personer på stedet. 

Adgangskontroll 

Kontrollen består av sjekking av personer om de kan ha adgang til et lukket område. Det kan være en off.fest mm. 

Alarm utrykning 

Tjenesten er å rykke ut til en alarm som har gått eller til en kunde som trenger bistand fra vekter.

Alarm service 

Service på alarmanlegg som vi har mange av. Det er service som kunden ønsker eller vi har fått melding om feil fra alarmsentralen. 

Lang erfaring innen sikkerhet.


Alle ansatte i Secvakt as har erfaringer innen sikkerhet før de kommer inn i selskapet. Noen med opptil 25 år innen sikkerhet og beredskap. Alle vektere i Secvakt må godkjennes og levere en uttømmende politiattest, samt ha utdanning innen vekterfaget etter gjeldende lov om vaktvirksomhet.  Det vil si ha bestått eksamen i alle trinn innen vekter utdannelsen før ansettelse.